Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Οι πραγματικοί αριθμοί

ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

  • Φυσικοί αριθμοί : 0, 1, 2, 3 , .....
  • Ακέραιοι αριθμοί :  -2 , -1 , 0 , 1 , 2 ......
  • Ρητοί αριθμοί : είναι οι αριθμοί που μπορούν να γραφούν με τη μορφή κλάσματος : 1/3 , 5/2 , ... οι δεκαδικοί , ή οι περιοδικοί αριθμοί είναι ρητοί
  • Άρρητοι αριθμοί : είναι οι αριθμοί που δεν είναι ρητοί : π ,  
  • Πραγματικοί αριθμοί : είναι οι ρητοί και οι άρρητοι αριθμοί 
Εικόνα

Κάθε πραγματικός αριθμός παριστάνεται με ένα σημείο πάνω σε έναν άξονα και κάθε σημείο πάνω στον άξονα παριστάνει έναν πραγματικό αριθμό.

Προφανώς : κάθε φυσικός αριθμός είναι και ακέραιος.
Κάθε ακέραιος είναι και ρητός 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
      Ιδιότητα                                Πρόσθεση             Πολλαπλασιασμός

Αντιμεταθετική                        α + β = β + α                 αβ = βα
Προσεταιριστική            α + (β + γ) = (α + β) + γ            α(βγ) = (αβ)γ
Ουδέτερο στοιχείο                           α + 0 = α                        α•1 = α
                                               α + (− α) = 0                α · 1/α = 1,  α ≠ 0
Επιμεριστική                                       α (β + γ) = α β + α γ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου