Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

Στόχος του μαθήματος των Μαθηματικών στη Γ΄ Γυμνασίου

exof.png         Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, έχει σκοπό να βοηθήσ­ει εσένα το μαθητή της Γ' Γυμνασίου, να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις τις διάφ­ορες μαθηματικές έννοιες και να αποκτήσεις τις αναγκαίες δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης σου.
Η ύλη του βιβλίου είναι οργανωμένη σε δύο μέρη. Το Α' Μέρος περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια που αναφέρονται στην Άλγεβρα, ενώ το Β' Μέρος περιλαμβάνει 2 Κεφάλαια που αναφέρονται στη Γεωμετρία και την Τριγωνομετρία. 

Στόχοι

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις με­ταξύ των ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά το­υς.
  • Χρησιμοποιούν το σχετικό αλγόριθμο για τη λύση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με έναν άγνωστο.
  • Εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
  • Υπολογίζουν μήκη, εμβαδά και όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
  • Συλλέγουν, οργανώνουν στατιστικά δεδομένα, παρουσιάζουν  γραφικά τις κατανομές τους και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
  • Αναγνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και εκτελούν τις βασικές πράξεις διανυσμάτων.
  • Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου