Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Στόχος του μαθήματος της Φυσικής στη Γ΄ Γυμνασίου

Φυσική (Γ' Γυμνασίου) ΕξώφυλλοΤο βιβλίο της φυσικής της Γ' Γυμνασίου αποτελείται από τέσσερις ενότητες: τον Ηλεκτρισμό, τις Ταλαντώσεις, την Οπτική, τα Πυρηνικά φαινόμενα.

Στόχοι

Οι μαθητές επιδιώκεται:

 • Να γνωρίζουν την ιδέα της αλληλεπίδρασης από απόσταση και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες του ηλεκτρικού πεδίου.
 • Να χρησιμοποιούν το μοντέλο της δομής της ύλης για την ερμηνεία όλων των ηλεκτρικών φαινομένων.
 • Να κατανοήσουν τους βασικούς νόμους που διέπουν τη συμπεριφορά ενός απλού κυκλώματος.
 • Να αντιληφθούν τη σχέση της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας.
 • Να συνδέουν το κύμα με τη διάδοση/ μεταφορά ενέργειας.
 • Να αναγνωρίζουν το μηχανισμό διάδοσης μιας μηχανικής διαταραχής σε ένα υλικό και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της διάδοσης.
 • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ήχου.
 • Να συνδέουν το ηχητικό κύμα με μεταφορά ενέργειας.
 • Να αναγνωρίζουν ότι το φως μεταφέρει ενέργεια (μέσα από παραδείγματα).
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του μοντέλου της γεωμετρικής οπτικής έτσι ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης και το σχηματισμό της σκιάς.
 • Να περιγράφουν με απλό τρόπο απλές οπτικές διατάξεις και να γνωρίζουν τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή.
 • Να αναγνωρίζουν τη δομή του πυρήνα.
 • Να συνδέουν την ισχύ της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συστατικώντουπυρήναμετηντάξημεγέθουςτηςπυρηνικής ενέργειας.
 • Να αναγνωρίζουν τη διαφορά στο μέγεθος της χημικής και πυρηνικής ενέργειας και να τη συνδέουν με μια ενδεχόμενη αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος.
 • Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στην υγεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου