Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Η αξιολόγηση στη Φυσική της Α΄ Γυμνασίου

1.        Η ανά θεματική ενότητα αξιολόγηση είναι δυνατόν να βασίζεται :
·         Στη συμμετοχή και στο βαθμό δραστηριοποίησης του μαθητή σε κάθε μεθοδολογικό βήμα
·         Στη προετοιμασία του πειράματος αναφορικά με τη συγκέντρωση υλικών
·         Στη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας
·         Σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχουν ερωτήσεις αντίστοιχες αυτών που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας αλλά και εφαρμογές γενίκευσης των συμπερασμάτων του μαθητή

2.        Η αξιολόγηση στο τέλος των δύο πρώτων τριμήνων προτείνεται να  προκύπτει:
·          από το σύνολο των συμπληρωμένων από κάθε μαθητή φύλλων εργασίας
·         Από τη συνολική συμμετοχή και δραστηριοποίηση του μαθητή
·         Από τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες που προβλέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια των τριμήνων.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές :
·         Την εκτέλεση ενός πειράματος
·         Τη συμπλήρωση ενός φύλλου εργασίας από αυτά που έχουν γίνει ή παρόμοια
Συμπληρωματικά ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνθετική, δημιουργική σκέψη και ενεργοποίηση του μαθητή στις ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες.
3.        Η προαγωγική αξιολόγηση στο τέλος του σχολικού έτους μπορεί να βασίζεται :
·         Σε ερωτήσεις
·         Σε δραστηριότητες
·         Σε πειραματισμούς (με ή χωρίς πειραματικά δεδομένα)
Που έχουν συζητηθεί και απαντηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα φύλλα εργασίας, να ζητείται δε από το μαθητή να διατυπώνει τις υποθέσεις και τα συμπεράσματα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου