Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Μετρητές αποστάσεων

Μετρητής αποστάσεων με ηχητικά κύματα

Η μέτρηση του μήκους μπορεί να γίνει με τη χρήση ηχητικών κυμάτων που
εκπέμπονται και ανιχνεύονται από κατάλληλους μετρητές μήκους / απόστασης.
Υπέρηχοι εκπέμπονται και, όταν βρίσκουν ένα εμπόδιο, ανακλώνται και
επιστρέφουν. Ο υπολογισμός του μήκους γίνεται με τη μέτρηση του χρόνου που
μεσολαβεί από την εκπομπή των υπερήχων από το μετρητή μέχρι την επιστροφή
τους σε αυτόν, μετά την ανάκλαση, με δεδομένη και γνωστή την ταχύτητα του
ήχου στον αέρα, που είναι περίπου 340 μέτρα το δευτερόλεπτο.
Εξειδικευμένο όργανο μέτρησης μήκους / απόστασης με χρήση υπερήχων, κυρίως στη
θάλασσα, είναι το sonar που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούν
στην πλοήγησή τους οι φάλαινες και οι νυχτερίδες.
Το radar μετρά μήκος / απόσταση εκπέμποντας και ανιχνεύοντας ηλεκτρομαγνητικά
κύματα, τα οποία έχουν ανακλασθεί σε κάποιο εμπόδιο.
Ένας πλέον σύγχρονος και κοινός πια τρόπος μέτρησης του μήκους είναι το παγκόσμιο
σύστημα θεσιθεσίας (gps). Στο σύστημα αυτό, όργανα μέτρησης μήκους / απόστασης
δέχονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα από δορυφόρους.
Ακριβέστερος τρόπος για τη μέτρηση του μήκους είναι η χρήση ακτίνων laser.

Μετρητής αποστάσεων Laser

Το όργανο αυτό εκπέμπει μια ακτίνα laser που, όταν βρίσκει ένα
εμπόδιο και ανακλάται, επιστρέφει. Το όργανο υπολογίζει το μήκος
της απόστασης μέχρι το εμπόδιο, μετρώντας το χρόνο που μεσολαβεί
από την εκπομπή της ακτίνας μέχρι την επιστροφή της σε αυτό.

Μέτρηση απόστασης γης – σελήνης; 

Ειδικά όργανα εγκαταστημένα στην επιφάνεια της γης εκπέμπουν μια ακτίνα laser προς
συγκεκριμένο σημείο της σελήνης, όπου έχει τοποθετηθεί από αστροναύτες ή
τηλεκατευθυνόμενα διαστημικά οχήματα ανακλαστήρας. Τα όργανα υπολογίζουν την
απόσταση γης – σελήνης, μέσω του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την
εκπομπή της ακτίνας, μέχρι την επιστροφή της πίσω σε αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου