Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Οξέα και pH

1.2 Οξέα κατά Arrhenius

1. Πού οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των διαλυμάτων των οξέων;
          Η ύπαρξη κοινών ιδιοτήτων σε όλα τα υδατικά διαλύματα των οξέων ερμηνεύτηκε από το Σουηδό χημικό S. Arrhenius το 1887. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή:

Οι κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων οφείλονται στα κατιόντα υδρογόνου (Η+) που περιέχουν όλα τα διαλύματα των οξέων.

Πίνακας με τα ιόντα που παρέχουν τα πιο συνηθισμένα οξέα, όταν διαλύονται στο νερό.

όνομα οξέος          διάλυμα οξέος               κατιόν          ανιόν               όνομα ανιόντος
υδροχλώριο           HCl (aq)                         H+ (aq)   +   Cl- (aq)              ιόν χλωρίου
θειϊκό οξύ              H2SO4 (aq)                     2H+(aq)  +   SO42- (aq)          θειϊκό ιόν
νιτρικό οξύ            HNO3 (aq)                      H(aq)   +  NO3- (aq)           νιτρικό ιόν
οξικό οξύ            CH3COOH (aq)               H+ (aq)   +  CH3COO- (aq)  οξικό ιόν

Δείτε το 2ο μέρος της θεωρίας των οξέων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου